روز ملی مقاومت وایثار

سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر

1396/03/01

نشست مسولین ستاد شاهد وایثارگر

نشست مسولین ستاد شاهد وایثارگر با دانشجویان وتجلیل از برترین های علمی وفرهنگی

1396/02/24

جشن اعیاد شعبانیه

جشن اعیاد شعبانیه به همراه تجلیل از کارکنان ایثارگر

1396/02/13

مشاورین تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر

معرفی مشاورین تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر

1396/01/29

کلاس های تقویت بنیه علمی

برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی

1396/01/23

جداول ارتقا مرتبه

جداول ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

1396/09/22

ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی در جلسه 776مورخ 94.12.18 شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی که در جلسه شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

1396/09/20

فرم های جدید تبدیل وضعیت پژوهشی اعضای هیات علمی تاریخ اجرا از 95/12/01

فرم های جدید تبدیل وضعیت پژوهشی اعضای هیات علمی تاریخ اجرا از 95/12/01

1395/11/19

فرم های جدید تبدیل وضعیت آموزشی اعضای هیات علمی . تاریخ اجرا:95/12/01

فرم های جدید تبدیل وضعیت آموزشی اعضای هیات علمی

1395/11/19

جدول شماره پنج آموزشی جدید . تاریخ اجرا از 95/12/01

دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی اجرا از تاریخ 95/12/01

1395/11/19