چشم انداز

اداره همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه به عنوان نهادی تسهیل‌گر به منظور تحقق اهداف و اعتلای دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت‌ خواهد کرد. از این رو این اداره در تلاش خواهد بود تا با حضور مؤثر در سازمانهای بین‌المللی، مشارکت در فرایندهای توسعه ی علم، فنّاوری و نوآوری در سطح ملی و بین‌المللی، دامنة مراودات علمی با مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور را توسعه دهد و همچنین زمینة تبادل اندیشه و آراء میان استادان و پژوهشگران این واحد دانشگاهی و مؤسسات همتای داخل و خارج از کشور را فراهم سازد.

اداره همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه ، اداره ومدیریتی مستقل ذیل ریاست دانشگاه خواهد بود كه نقشي هدايتگرانه در درون و برون دانشگاه داشته و با پذيرش وظايف جهان شمول و بسط روح همكاري های بین المللی و فرامرزی در جهت ارتقاء رشد پایدار دانایی محور با هدف «توسعه دانش پایه، اعتدال گر و در تعامل با جهان» گام بر خواهد داشت.

مأموریت اصلی:

مأموریت اصلی اداره همکاری های علمی و بین المللی ، برقراری و تعمیق ارتباط علمی بین دانشگاه و سایر دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی، پژوهشی، فناوری ،اقتصادی و فرهنگی داخل و خارج كشور در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است.

اهداف :

اهداف اصلی اداره همکاری های  علمی و بین المللی  بر اساس اهداف و برنامه های دانشگاه به ‌شرح ذیل است:

 • نهادینه ساختن همکاری‌های بین‌المللی به عنوان یک ضرورت برای دانشگاه در راستای کسب منافع دانشگاهی در سطح خرد و منافع ملی در سطح کلان
 • بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه برای دستیابی به دانش روز و افزایش مشارکت در پیشبرد علم و آگاهی در عرصه بین المللی
 • ارتقای دانش و تجربه استادان و دانشجویان از راه افزایش همکاری های آموزشی و پژوهشی با دیگر دانشگاه ها و نهادهای علمی در سطح بین المللی
 • ایجاد و تسهیل ارتباط دانشگاه و دانشگاهیان با مراکز برجسته علمی جهان و نشان دادن توان علمی دانشگاه به‌عنوان یکی از نهادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران واستان هرمزگان
 • تسهیل مشارکت و تبادل نظر و تجربه با دانشگاه‌هاي خارجي در برنامه‌ها، ارتقاي بهره‌وري و تسهيل توليد علم در صحنه جهاني

وظایف:

از آنجا که پيشرفت و حرکت هر مرکز علمی در سايه گسترش تبادلات علمی- پژوهشی در سطح ملی و بين المللی و انعکاس فعاليت ها و تبادلات علمی در راستای ارتقاء کيفی امکان پذير مي­باشد، ارتباطات بين دانشگاه های داخل و خارج از کشور از اهميت ويژه ای برخوردار است. در اين راستا اداره همکاری های علمی و بین المللی هرمزگان عهده­دار وظايف زير می باشد.

 • بررسی‌های لازم جهت شناخت وضعیت دانشگاه‌های سایر کشورها به منظور تدوین برنامه‌های همکاری با آنها در راستای سیاست بین‌المللی‌سازی دانشگاه.
 • تدوین خط‌مشی‌ها و برنامه‌های مربوط به روابط و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه با سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی بین‌المللی و شناساندن هرچه بیشتر دانشگاه در جوامع بین‌المللی.
 • بررسی‌ها و مطالعات‌ لازم جهت‌ تدوین‌ قراردادها، موافقت‌‌نامه‌ها، پروتکل‌ها و یادداشت‌های‌ تفاهم‌ در چارچوب‌ وظایف‌ محوله با معرفی ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه و پیگیری‌ تا تحقق‌ موارد توافق‌ شده‌.
 • برنامه‌ریزی لازم جهت ارائه خدمات به اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت شرکت در کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی.
 • موقعیت‌یابی و پایش وضعیت شاخص‌های ارتقای دانشگاه در سیستم‌های بین‌المللی و پیگیری امور مربوط به آن.
 • معرفی دوره‌ها و بورس‌های خارجی جهت بهره‌برداری اساتید و دانشجویان بر اساس ضوابط مربوطه.
 • اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص صدور گواهی و معرفی اساتید و دانشجویان به سفارتخانه‌های خارجی و انجام‌ و پیگیری‌ امور کنسولی‌ عزیمت‌ مأمورین‌ دانشگاه‌ به‌ خارج‌ از کشور.
 • ارائه تسهیلات لازم به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی جهت شرکت در کنگره‌های بین‌المللی داخلی و فرصت های مطالعاتی در بیرون از کشور.
 • برنامه‌ریزی‌، هماهنگی‌ و اقدام‌ در مورد دیدارهای‌ رسمی‌ مسئولان‌ دانشگاه، اعزام‌ مأموران‌ و کارکنان‌ واجد شرایط‌ به‌ خارج‌ از کشور، و انجام‌ کلیه‌ مکاتبات‌ مربوطه‌.
 • ارائه خدمات مورد نیاز برای سفر هیئت‌های رسمی دانشگاه به خارج و همچنین هیئت‌ها و مهمانان خارجی دانشگاه با همکاری دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی.
 • ایجاد هماهنگی‌ بین‌ دانشگاه، دانشکده‌ها و سایر واحدهای تابعه‌ در ارتباط‌ با فعالیت‌های‌ برون‌ مرزی.‌
 • تهیه و تدوین اولویتهای دانشگاه در امور بین الملل.
 • گسترش وتوسعه مناسبات علمی با دانشگاه‌ها ومراکزعلمی کشوروخارج ازکشورجهت رشدوبالندگی درعرصه‌های داخلی وخارجی.

فعالیت ها و برنامه ها:

 • پیگیری انتشار کتاب ها و نشریات استادان و دانشجویان دانشگاه به زبان های خارجی و به روز رسانی بروشورها و بولتن های دانشگاه و دانشکده ها و پژوهشکده های زیرمجموعه
 • انجام اقدامات لازم برای اعزام گروه‌های دانشجویی به المپیادهای جهانی علمی و ورزشی
 • فراهم آوردن زمینه صدور گواهی و معرفی استادان و دانشجویان به سفارتخانه‌های خارجی و پیگیری‌امور کنسولی‌سفر مأمورین‌دانشگاه‌به‌خارج‌از کشور.
 • اعزام ‌مأموران ‌و کارکنان ‌واجد شرایط‌ به‌ خارج ‌از کشور، و انجام ‌کلیه ‌مکاتبات ‌مربوطه.‌
 • ایجادهماهنگی‌میان‌ دانشگاه، دانشکده‌ها و دیگر واحدهای تابعه ‌در ارتباط‌ با فعالیت‌های‌ برون‌مرزی.‌
 • تلاش برای افزایش فعالیت ها و همکاری های پژوهشی و آموزشی دانشگاه با سازمان های علمی و آموزشی بین المللی.
 • پیگیری برنامه‌های ارائه بورس تحصیلی برای دانشجویان و نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های گوناگون.
 • برگزاری نشست‌ها و همایش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در درون و بیرون از کشور با هدف فراهم آوردن زمینه گفتگو و تبادل دیدگاه‌ها میان استادان و دانشجویان دانشگاه با اندیشمندان دیگر کشورها.
 • دعوت از استادان و اندیشمندان خارجی برای تدریس در دوره‌های کوتاه مدت در واحدهای تابعه دانشگاه.
 • موقعيت‌يابي و پايش وضعيت شاخص‌هاي ارتقاي دانشگاه در سيستم‌هاي بين‌المللي و پيگيري امور مربوط به آن جهت ارتقاي رتبة علمي دانشگاه در سطح بين‌المللي.
 • همکاری با دانشکده‌ها،پژوهشکده‌هاونهادهای علمی،پژوهشی،فرهنگی دانشگاه درتوسعه روابط خودباسایرکشورها و مبادله وهماهنگ‌سازی فعالیت‌های علمی وتخصصی دانشگاه با آخرین یافته ها.
 • شناسایی و معرفی فرصت های همكاري پژوهشي بين‌المللي وتسهیل در جذب آن.
 • تسهیل برگزاری درسمينارها ونشست‌هاي علمي بین المللی ،تبادل مطالب آموزشي وسايراطلاعات علمی برنامه‌هاي علمي كوتاه‌مدت خاص ودرمواردي،تشكيل دوره‌هاي مشترک.
 • پیگیری عضویت جهانی دانشگاه در اتحادیه ها و موسسسات و انجمن های جهانی از قبیل اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام،انجمن موسسات  آموزش عالی جنوب شرق آسیا،انجمن بین المللی دانشگاهها،انجمن دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه.انجمن بين المللي كتابخانه هاي دانشگاههاي علمي و فني،انجمن بين المللي روساي دانشگاهها و سایر انجمن ها و اتحادیه .
 • پیگیری امور مربوط به حضور فعال دانشگاه در مجامع و شبکه‌های علمی بین‌المللی.
 • برنامه‌ریزی دیدارهای متقابل هیئت‌های علمی و پژوهشی، عقد موافقت‌نامه‌های همکاری و گسترش آنها.
 • اعزام اساتید و دانشجویان دانشگاه به کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و اعزام اساتید به منظور فرصت مطالعاتی و مأموریت‌های پژوهشی.
 • تبادل نظر و تجربه با دانشگاه‌های خارجی در برنامه‌ها، ارتقای بهره‌وری و تسهیل تولید علم در صحنة جهانی.
 • کمک به آموزش دانش‌آموختگانی پویا و قادر به رقابت در بازار جهانی کار.
 • کمک به ارتقای آموزش خلاق براساس تجارب بین‌المللی.
 • مشارکت در ارتقای رتبة علمی دانشگاه در سطح بین‌المللی.

تشکیلات و چارت سازماني :

وظایف رئیس  اداره همکاری های علمی و بین المللی :

رئیس از میان اعضای هیئت علمی مسلط به زبان انگلسیی جهت اجرای اهداف و ماموریت های اداره همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه انتخاب می گردد. و مسئول اجرای اهداف وسیاست های دانشگاه در خصوص توسعه روایط بین المللی و همکاریهای علمی بین اللملی دانشگاه می باشد.

 

وظایف مسئول دفتر:

 • پاسخگویی به تلفن و مراجعین و راهنمایی آنان
 • هماهنگی و تعین وقت ملاقات و تنظیم برنامه ملاقات و جلسات داخلی و خارجی
 • ارائه نامه وارده جهت ملاحظه و ابلاغ دستورات ،نامه ها و مراسلات به واحدهای ذیربط حسب مورد
 • پیگیری به منظور آماده نمودن و ارسال صورتجلسات
 • پیگیری امور روزانه و گزارش آن به مدیر
 • انجام اقدامات لازم جهت تعیین وقت جلسات
 • تنظیم صورتجلسات مربوطه و تهیه پیش نویس مکاتبات و نامه های ضروری
 • جمع آوری و آماده نمودن اطلاعات مورد نیاز و تهیه گزارشات مورد نیاز مدیر
 • انجام سایر امور ارجاعی مرتب با شغل

ماموریت مشاور ان :

مشاور اداره همکاری های علمی و بین المللی هرمزگان با دانشگاه‌هاي كشورهاي ديگر، اساتيدي از ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه هستند كه با توجه به كشور محل تحصيل، آشنايي كامل با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي آن كشور و كشورهاي مشابه همجوار و تسلط ايشان به زبان آن كشور تعيين مي‌شوند. مشاوران اداره همکاری های علمی و بین المللی  در امور كشورهاي مورد نظر جهت تسهيل ارتباطات با دانشگاه‌هاي كشور مربوطه هستند.

 

وظایف کارشناس روابط بین المللی :

 • اتخاذ تمهيدات لازم در خصوص صدور گواهي و معرفي اساتيد و دانشجويان به سفارتخانه‌هاي خارجي و انجام‌ و پيگيري‌ امور كنسولي‌ عزيمت‌ مأمورين‌ دانشگاه‌ به‌ خارج‌ از كشور.
 • افزايش حضور اساتيد و دانشجويان غير ايراني در واحدهاي تابعه دانشگاه
 • برنامه‌ريزي‌، هماهنگي‌ و اقدام‌ در مورد ديدارهاي‌ رسمي‌ مسئولان‌ دانشگاه، اعزام‌ مأموران‌ و كاركنان‌ واجد شرايط‌ به‌ خارج‌ از كشور، و انجام‌ كليه‌ مكاتبات‌ مربوطه‌.
 • برنامه‌ريزي در زمينة ديدارهاي رسمي مسئولان دانشگاه جهت اعزام به خارج از كشور.
 • برنامه‌ريزي براي ملاقات‌ها و ديدارهاي رسمي مدعوين خارجي با هيئت رئيسه و رئيس دانشگاه.
 • بررسی و امکان سنجی جذب دانشجویان خارجی در رشته های دارای تحصیلات تکمیلی بمنظور ایجاد ارتباط با مراکز دانشگاهی معتبر جهان.

 

  وظایف کارشناس همکاری های علمی :

 • انجام اقدامات لازم جهت اعزام تيم‌هاي دانشجويي به منظور شركت در المپيادهاي جهاني، اعم از علمي و ورزشي.
 • ايجاد هماهنگي‌ بين‌ دانشگاه، دانشكده‌ها و ساير واحدهاي تابعه‌ در ارتباط‌ با فعاليت‌هاي‌ برون‌ مرزي‌.
 • پيگيري امور مربوط به حضور فعال دانشگاه در مجامع و شبكه‌هاي علمي بين‌المللي.
 • برنامه‌ريزي ديدارهاي متقابل هيئت‌هاي علمي و پژوهشي، عقد موافقت‌نامه‌هاي همكاري و گسترش آنها.
 • تنظيم چكيده‌اي از گزارش ديدارهاي رسمي رئيس دانشگاه با ميهمانان خارجي جهت ارائه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 • شركت در جلسات برنامه‌هاي مشترك علمي و فرهنگي بين المللي دانشگاه با ساير نهادهاي دولتي و..
 • اجراي امور مربوط به تشريفات و هماهنگي همايش‌هاي علمي و فرهنگي بين المللي دانشكده‌ها
 • اعزام اساتيد و دانشجويان دانشگاه به كنگره‌ها، كنفرانس‌ها و اعزام اساتيد به منظور فرصت مطالعاتي و مأموريت‌هاي پژوهش- هماهنگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس به منظور برگزاری همایش های منطقه ای.

وظایف مسئول تشریفات و خدمات عمومی :

 • اجرا و پيگيري امور كنسولي عزيمت اعضاي هيئت علمي و مأمورين دانشگاه به خارج از كشور.
 • رزرو هتل و هماهنگي لازم در زمينة برنامه‌هاي جانبي ميهمانان خارجي دانشگاه.
 • اجرا و هماهنگي اقدامات لازم براي امضاي تفاهم‌نامه‌هاي داخلي و خارجي با رئيس دانشگاه.
 • اجراي هماهنگي و اقدامات لازم براي ضيافت رئيس دانشگاه با ميهمانان خارجي.
 • پيگيري و هماهنگي براي پذيرايي و امور تشريفات ميهمانان رسمي دفتر همكاريهاي علمي بين المللي دانشگاه.
 • مشارکت در برنامه‌ريزي و اجراي مراسم رسمي در دانشگاه.
 • برنامه‌ريزي و پيگيري جهت آماده نمودن هداياي مختلف دانشگاهي براي اهدا به ميهمانان خارجي.
 • ارائه خدمات مورد نياز براي سفر هيئت‌هاي رسمي دانشگاه به خارج و همچنين هيئت‌ها و مهمانان خارجي دانشگاه با همكاري دانشكده‌ها و گروه‌هاي آموزشي. هماهنگي و اقدام براي امور اجرايي در ديدارهاي رسمي مدعوين خارجي با هيئت رئيسه و رئيس دانشگاه. ارائه خدمات تشريفات و دريافت ويزا و بليط براي سفر هيئت‌هاي رسمي دانشگاه به خارج.
 • ارائه خدمات تشريفات به هيئت‌ها و ميهمانان خارجي دانشگاه كه به ميزباني دانشگاه هرمزگان وارد ايران مي‌شوند.
 • پيگيري جهت دريافت هزينة سفرها و برنامه‌هاي بين المللي دانشگاه و تنظيم اسناد مثبته براي ارسال به واحدهاي مربوطه.

توضیحات:

 فعالیت های فوق مرتبط با اهداف در راستای وظایف این مدیریت تعریف شده ، افرایش و کاهش فعالیت هاو حوزه و نحوه فعالیت متکی به تصمیمات خرد و کلان دانشگاه می باشد.